null xã Nam Nghĩa tổ chức nghiệm thu năng suất vụ xuân 2022

content:

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022. Lãnh đạo UBND xã,công chức thống kê xã,các ban ngành đoàn thể  xã tổ chức kiểm tra đánh giá năng suất, chất lượng lúa , lạc , ngô… trên địa bàn toàn xã.

Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân trong  toàn xã Nam Nghĩa đang bước vào giai đoạn chắc xanh, chín, thu hoạch tập trung vào khoảng 1 tuần ( tầm cuối tháng 5/2022). Theo quan sát thực tế, lúa xuân năm nay rất tốt, cánh đồng lúa ở các xóm đều tăm tắp, bông to, dài, nhiều hạt; số hạt lép rất ít.

Dự báo Người nông dân xã Nam nghĩa sẽ có một vụ mùa bội thu.Chờ đợi được giá lãi to cho mọi người.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu năng suất  vụ xuân 2022 trên địa bàn toàn xã