null Đại hội công an xã Nam Nghĩa nhiệm kỳ 2022- 2025 đã thành công tốt đẹp

content:

Chiều ngày  19 tháng 5 năm 2022 .Tại phòng họp UBND xã  .Chi bộ Công an xã Nam Nghĩa  tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 . Đại hội vinh dự được đón: đồng chí: Tăng Văn Tĩnh – phó bí thư đảng ủy - phó trưởng công an huyện Nam Đàn, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ.

                                                          (đ/c Trần Tuấn Anh - trưởng công an xã khai mạc đại hội)

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công  xã Nam Nghĩa  luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong đó chi bộ đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao,phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022,  tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn ổn định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức và lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa; đồng thời tích cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025  và nhiệm vụ cấp trên giao.

                                                                               ( các ý kiến đóng góp tại đại hội)