null UBND xã Nam Nghĩa lập đoàn kiểm tra ATTP trên địa bàn toàn xã

content:

UBND xã Nam Nghĩa thành lập đoàn  kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn xã.

Trong thời gian  qua xã Nam nghĩa  đã thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt, với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022” diễn ra từ ngày 15/04 đến ngày 15/05/ 2022 UBND xã Nam Nghĩa đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản của địa phương; vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng;...; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.  

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2022 UBND xã Nam Nghĩa  đã thành lập đoàn kiểm tra  về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn xã, nhất là trong đợt cao điểm này, qua đó nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm đối với người dân.đồng thời nhắc nhở ,hướng dẫn ,đôn đốc các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Đoàn đã tiến hành kiểm tra 13 cơ sở trên địa bàn, trong đó có 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.Về cơ bản các cơ sở chấp hành đầy đủ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , một số cơ sở đoàn đã có nhắc nhở và có ký cam kết thực hiện sau đợt kiểm tra.

 Một số hình ảnh  của đoàn kiểm tra ATTP .

                                                                 (1kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại Nhà hàng ăn uông)

                                                           (kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn)