Giới thiệu chung

content:

Trong tổng số 19 xã, thị trấn của Huyện Nam Đàn, xã Nam Nghĩa nằm ở phía tây của huyện. Nếu đi từ trị trấn Nam Đàn lên xã Nam Nghĩa, người ta chỉ có thể theo con đường quốc lộ 15A đoạn Nam Đàn – Đô Lương với khoảng cách 6 – 7 km là thuận tiện nhất. Xã Nam Nghĩa nằm lọt giữa bốn bề là đồi núi. Phía Tây, Nam Nghĩa tiếp giáp xã Nam Hưng, Phía tây – tây nam tiếp giáp xã Nam Thái, phía Nam giáp Thị Trấn. Phía Bắc và Tây Bắc Nam Nghĩa bị ngăn cách bởi dãy núi Thần Tuy (tiếng địa phương gọi là Rú Nậy) suốt từ đập Cửa Ông đến tận núi Cồn Phương. Từ Nam Nghĩa, vượt qua Truông Bồn người ta có thể đi ra huyện Nghi Lộc, Đô Lương và trên thực tế từ xưa đến nay con đường độc đạo này đã cho phép cư dân ở dọc chân núi Đại Huệ qua lại trao đổi, buôn bán thăm hỏi một cách nhanh chóng thuận lợi. Xã Nam  Nghĩa được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1967.

           Xã Có tổng diện tích tự nhiên 1.224,1 ha, có 1.248 hộ, Khẩu 5.138 người, phân bố trên địa bàn 5 xóm. Trong đó:  hộ giáo dân 404, khẩu giáo 1.732  người chiếm  34 % dân số. Có 1 nhà thờ giáo họ đảm bảo nơi sinh hoạt cộng đồng giáo dân. Xã có chợ hàng hóa, chợ mua bán trâu bò, có lò mổ gia súc tập trung lượng giết mổ trên dưới 120 con me, bò, lợn/ngày, có đặc sản Dò me, thịt me là thương hiệu nổi tiếng phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh, tạo đà phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại.